Magazine Box

블로그

BBOX News & Event | Kết quả của B.BOX award năm 2017

작성일 18-01-12 17:58 조회 1,705 댓글 0

본문

a7fef3e68c4cb37bb7ccb81319c5986f_1515754

a7fef3e68c4cb37bb7ccb81319c5986f_1515754
a7fef3e68c4cb37bb7ccb81319c5986f_1515754
a7fef3e68c4cb37bb7ccb81319c5986f_1515754

< Kết quả của B.BOX award năm 2017 > 

TOP5 khách hàng được người được chn trúng thưởng phn quà ca B.BOX (được la chn ngu nhiên t TOP20) đã gi nhng hình nh nhn được quà ca chúng tôi.

 

Th nhì là "Gii thưởng B.BOX AWARD hàng tháng".

Hàng tháng, chúng tôi s ngu nhiên chn 5 khách hàng t danh sách khách hàng ca TOP20, và gi mt hp quà cho mi khách hàng.

Hp quà s cha các mt hàng HOT, sample, mt n, v hơn thế na.

Lý do ti sao chúng tôi ngu nhiên chn 5 khách hàng là vì chúng tôi không mun gi quà cho cùng 1 khách hàng nhiu ln.

Tuy nhiên, chúng tôi ha rng chúng tôi s chn 5 khách hàng mt cách minh bch.

 

Vui lòng tìm kiếm người chiến thng gii thưởng ca tháng Giêng!!! 


We share TRUST & FUN

B.BOX 

 

Comments

Không có bình luận nào.

New article